Podgląd treści WWW Dzialania

O projekcie

Portal Cyfrowy Thesaurus jest rezultatem prac prowadzonych w czasie projektu Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W roku 2009 muzeum wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o uzyskanie grantu na digitalizację znaczącej części swojej kolekcji. W pierwszej kolejności wytypowaliśmy do wniosku nasze zasoby 2D – czyli muzealia płaskie: zdjęcia, pocztówki, grafiki, rysunki, projekty scenograficzne, mapy. W ramach projektu do digitalizacji przeznaczono ponad 18 800 eksponatów, czy jak przyjęto w ostatnich latach w muzealniczej nomenklaturze, artefaktów. Do przeniesienia w „cyfrowy wymiar” wybrano obiekty z trzech bogatych muzealnych kolekcji, obejmujących starą fotografię krakowską, zbiory teatralne  i zbiory graficzne. Grupa obiektów wybranych do digitalizacji stanowi ok. 20% zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Wniosek o finansowe wsparcie tych działań został uwzględniony, dzięki czemu muzeum otrzymało 1 800 000 zł dofinansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po podpisaniu w październiku 2010 roku umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rozpoczął działania kilkunastoosobowy zespół pracowników MHK. Realizację projektu przewidziano na lata 2011–2013. W pierwszej kolejności zakupiono specjalistyczne wyposażenie pracowni digitalizacji oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe, a także materiały do zabezpieczenia artefaktów poddanych digitalizacji. Prace objęły skanowanie i archiwizowanie wytypowanych obiektów z bogatych zbiorów MHK. Dzięki stworzonej równolegle wirtualnej bazie danych użytkownicy Internetu mają bezpłatny dostęp do wszystkich opracowanych w projekcie eksponatów. Przenoszone na obraz cyfrowy muzealia zostały w całości umieszczone na powstałej dla celów projektu platformie internetowej „Cyfrowy Thesaurus”, będącej częścią muzealnego portalu www.mhk.pl. Zeskanowanym wizerunkom towarzyszą dane merytoryczne, opracowane przez pracowników Muzeum.

Dzięki projektowi Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa muzeum dysponuje profesjonalnie wyposażoną, wielostanowiskową pracownią digitalizacji, która będzie kontynuować prace prowadzące do zakończenia procesu digitalizacji całości naszych zbiorów. Podgląd treści WWW Dzialania

Kontakt

 

e-mail: cyfrowythesaurus@mhk.pl

 

Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

 

Odwiedź nas

Facebook     Youtube