Kalendarz (JSR 286) Actions

Portlet Wyszukiwania Actions

Recently added

Exhibits:
 
Widok Krakowa z "Liber chronicarum" Hartmanna Schedla - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , "Liber chronicarum" znana też jako Kronika Świata, Kronika Schedla lub Kronika norymberska, wydana w 1493 w Norymberdze, w oficynie Antona Kobergera z drzeworytniczymi ilustracjami z pracowni Michała Wolgemuta i tekstem Hartmanna Schedla.
MHK-4173/K, Kategoria: Fotografia
 
Rabunek Biblioteki Jagiellońskiej przez Szwedów - rysunek Michała Stachowicza  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Projekt dekoracji ściennej w auli Collegium Maius UJ, z cyklu ilustrującego dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekoracja zrealizowana w latach 1820-1821, zniszczona podczas restauracji Collegium w latach 60. XIX w.Michał Stachowicz (1768-1825) - malarz i grafik.
MHK-3913/K, Kategoria: Fotografia
 
Rabunek Biblioteki Jagiellońskiej przez Szwedów - rysunek Michała Stachowicza  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Projekt dekoracji ściennej w auli Collegium Maius UJ, z cyklu ilustrującego dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekoracja zrealizowana w latach 1820-1821, zniszczona podczas restauracji Collegium w latach 60. XIX w.Michał Stachowicz (1768-1825) - malarz i grafik.
MHK-8125/K, Kategoria: Fotografia
 
Teatr Miejski (obecnie Teatr im. J. Słowackiego), pl. Św. Ducha 1 - fasada główna  - Mien Juliusz (1842-1905)
MHK-Fs967/IX, Kategoria: Fotografia
 
Portret Fryderyka Chopina - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Maksymilian Fajansa wg obrazu Ary'ego Scheffera. Fryderyk Chopin (1810-1849) - kompozytor i pianista.
MHK-4390/K, Kategoria: Fotografia
 
Król Jan III Sobieski oswobadza Wiedeń - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja grafiki, którą wykonał Jan Nepomucen Lewicki wg obrazu Carla Verneta. Jan Sobieski (1629-1696) - hetman, marszałek, król Polski i wielki książę litewski
MHK-4203/K, Kategoria: Fotografia
 
Król Jan III Sobieski oswobadza Wiedeń - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja grafiki, którą wykonał Jan Nepomucen Lewicki wg obrazu Carla Verneta. Jan Sobieski (1629-1696) - hetman, marszałek, król Polski i wielki książę litewski
MHK-6801/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Edmunda Wasilewskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja grafiki nieznanego autorstwa. Edmund Wasilewski (1814-1846) - poeta, piewca Krakowa.
MHK-4381/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Stanisława Żółkiewskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja grafiki, którą wykonał Karl Heinrich Steffens wg rysunku Kajetana Wincentego Kielisińskiego (z obrazu znajdującego się w Żółkwi, a potem w Sieniawie). Stanisław Żółkiewski (1547-1620) - polski magnat, od 1618 r. hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, hetman polny koronny od 1588 do 1618 r., zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarz i pamiętnikarz.
MHK-6234/K, Kategoria: Fotografia
 
Ul. Św. Jana, Rynek Główny, kamienica Bonerowska  - Ignacy Krieger , Kamienica Bonerowska (Rynek Główny 37 - obecnie 42 i św. Jana 1) - posiada średniowieczny rodowód, od 1493 r. należała do rodziny Bonerów, dla których została przebudowana w okazały pałac. W latach 1774-1829 kamienica należała do rodziny Wytyszkiewiczów, od 2 ćw. XIX w. mieszkała tu Anna Ciepielowska prowadząca na I. piętrze salon z kawą. W latach 1864-1926 funkcjonował tu zakład fotograficzny prowadzony przez Ignacego Kriegera, a następnie jego syna Natana i córkę Amalię. W 1878 r. kamienica została gruntownie przebudowana na polecenie rodziny Pareńskich, według projektu wiedeńskiego architekta Karola Borkowskiego. Powstał wówczas trzypiętrowy pałac o neorenesansowej fasadzie.
MHK-5849/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta w stroju ludowym - Krakowianka z Wyciąża  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".Wyciąże - dawna wieś podkrakowska, obecnie obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
MHK-6829/K, Kategoria: Fotografia
 
List z więzienia we Wrocławiu pisany przez Franciszka Górskiego  - nieznany , List adresowany do osoby nieznanej, pisany przez Franciszka Górskiego, z więzienia we Wrocławiu. aresztowanego w Sonderaktion Krakau 6.11.1939,
MHK-535/KW, Kategoria: Korespondencja wojenna
 
List z więzienia we Wrocławiu pisany przez Franciszka Górskiego  - nieznany , List adresowany do osoby nieznanej, pisany przez Franciszka Górskiego, z więzienia we Wrocławiu. aresztowanego w Sonderaktion Krakau 6.11.1939,
MHK-535/KW-R, Kategoria: Korespondencja wojenna
 
Zbroja karacenowa po hetmanie Mikołaju Hieronimie Sieniawskim ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia wykonana do artykułu na temat uzbrojenia polskich żołnierzy w XVII wieku (Ferdynand Kudelka, Le cavalier polonais au XVIIe siecle, "Les Lettres et les Arts", 1886, t. 3, 1 VIII, s. 151-159).
MHK-2903/K, Kategoria: Fotografia
 
Broń biała Jana III Sobieskiego ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-4176/K, Kategoria: Fotografia
 
Tarcza tzw. wróżebna Jana III Sobieskiego ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-4175/K, Kategoria: Fotografia
 
Broń ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia najprawdopodobniej wykonana do artykułu na temat uzbrojenia polskich żołnierzy w XVII wieku (Ferdynand Kudelka, Le cavalier polonais au XVIIe siecle, "Les Lettres et les Arts", 1886, t. 3, 1 VIII, s. 151-159).
MHK-2906/K, Kategoria: Fotografia
 
Pamiątki po królu Janie III Sobieskim ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-4177/K, Kategoria: Fotografia
 
Elementy uzbrojenia ze zbiorów Muzeum Czartoryskich  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia wykonana do artykułu na temat uzbrojenia polskich żołnierzy w XVII wieku (Ferdynand Kudelka, Le cavalier polonais au XVIIe siecle, "Les Lettres et les Arts", 1886, t. 3, 1 VIII, s. 151-159).
MHK-2905/K, Kategoria: Fotografia
 
Uczta uniwersytecka z udziałem Anny Jagiellonki w r. 1584 - rysunek Michała Stachowicza  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Projekt dekoracji ściennej w auli Collegium Maius UJ, z cyklu ilustrującego dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekoracja zrealizowana w latach 1820-1821, zniszczona podczas restauracji Collegium w latach 60. XIX w. Michał Stachowicz (1768-1825) - malarz i grafik.
MHK-3911/K, Kategoria: Fotografia
 
Uczta uniwersytecka z udziałem Anny Jagiellonki w r. 1584 - rysunek Michała Stachowicza  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Projekt dekoracji ściennej w auli Collegium Maius UJ, z cyklu ilustrującego dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekoracja zrealizowana w latach 1820-1821, zniszczona podczas restauracji Collegium w latach 60. XIX w. Michał Stachowicz (1768-1825) - malarz i grafik.
MHK-8122/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Juliana Ursyna Niemcewicza - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Jacques François Gauderique Llanta. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830...". Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) - pisarz, publicysta, członek Komisji Edukacji Narodowej.
MHK-4354/K, Kategoria: Fotografia
 
Wilhelm Ilming  - Zajączkowski Józef (1817-1905) , Wilhelm Ilming (1817-1877), kupiec, a następnie właściciel piekarni, członek Towarzystwa Dobroczynności i Arcybractwa Miłosierdzia, od 28 września 1862 r. członek Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego, król kurkowy w 1874 i 1879? r.
MHK-240/BrK/20, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - Krakowiak z Proszowic  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacego Kriegera , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4479/K, Kategoria: Fotografia
 
Teatr Miejski (obecnie Teatr im. J. Słowackiego), pl. Św. Ducha 1  - Krieger Natan (1844-1903), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6349/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Józefa Wielhorskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Seweryn Oleszczyński.Józef Wielhorski (1759-1817) - hrabia, generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego
MHK-4415/K, Kategoria: Fotografia
 
Krzyż - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6391/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta w stroju ludowym - Krakowianka z Mogiły  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".Mogiła - dawna wieś podkrakowska, obecnie obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
MHK-6863/K, Kategoria: Fotografia
 
Podpis Franciszka Józefa - Księga Królewska  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Franciszek Józef I (1830-1916) – cesarz Austrii i król Węgier.„Quarta pars Metricae incorporatorum Universitati Cracoviensi”, tzw. Księga Królewska zawiera wpisy gości zwiedzających Bibliotekę Kolegium Większego Akademii Krakowskiej, a później Bibliotekę Jagiellońską. Wpisów jest w sumie około 1800 i są to w większości autografy znakomitych osób związanych z polską i europejską kulturą.
MHK-6479/K, Kategoria: Fotografia
 
Stara Wisła, ul. Grzegórzecka i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (św. Łazarza)  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6397/K, Kategoria: Fotografia
 
Śmierć generała Kickiego w bitwie pod Ostrołęką w 1831 r. - obraz  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-7151/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Teofila Lenartowicza - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Karol Auer. Teofil Lenartowicz (1822-1893) - poeta tworzący w epoce romantyzmu.
MHK-8183/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta w stroju ludowym - Krakowianka  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8203/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna - Żyd w tradycyjnym stroju  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-6763/K, Kategoria: Fotografia
 
Zakład kamieniarski Fabiana Hochstima  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fabian Hochstim (1825-1906) prowadził zakład kamieniarski w kilku miejscach na terenie Krakowa, m.in. w kamienicy Bonerowskiej (Rynek Główny 42/ul. św. Jana 1), gdzie mieścił się również zakład fotograficzny Ignacego Kriegera.
MHK-4235/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret generała Józefa Sowińskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał François Le Villain wg rysunku Nicolasa Eustachego Maurina. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830...".Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (1777-1831) – generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich, w czasie powstania listopadowego dyrektor wydziału artylerii Komisji Rządowej Wojny, później dowódca reduty nr 56 na Woli w Warszawie, w czasie obrony której zginął.
MHK-4288/K, Kategoria: Fotografia
 
Rynek Główny - zachodnia pierzeja  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-7300/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Alojzego Janowicza - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał François Le Villain wg wzoru Émile'a Desmaisonsa. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830 ...".Alojzy Janowicz herbu Radwan (1792 (1793)-1849) - polski wojskowy; podpułkownik, dowódca 13. Pułku Ułanów. Uczestnik kampanii napoleońskiej od 1812 r. W czasie powstania listopadowego służył w korpusie gen. Henryka Dembińskiego. Po upadku powstania wyemigrował do Francji. Od 1837 r. członek Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Odznaczony Krzyżem Złotym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari.
MHK-3351/K, Kategoria: Fotografia
 
Amalia Krieger  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy KriegerAmalia Krieger (1846-1928) - fotografka, córka Ignacego, siostra Natana,ostatnia właścicielka zakładu fotograficznego
MHK-6618/K, Kategoria: Fotografia
 
List Jana III Sobieskiego do Marii Kazimiery - fragment druku  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fragment listu z 13 września 1683 r., donoszącego o zwycięstwie pod Wiedniem. Reprodukcja z wydania pt. "Listy Jana III króla polskiego, pisane do królowy Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wiedeń w roku 1863", wydał Edward Raczyński, Warszawa 1823.
MHK-3757/K, Kategoria: Fotografia
 
"Gazeta Powstania Polski" nr 5, z dnia 29.04.1794  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , "Gazeta Powstania Polski" była wydawana w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794) w Warszawie, przez Tadeusza Podleckiego.
MHK-3713/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna - Żyd w tradycyjnym stroju  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8236/K, Kategoria: Fotografia
 
Tableu z podobiznami straconych przywódców powstania styczniowego  - Krieger Natan (1844-1903), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Romuald Traugutt (1826-1864) - podpułkownik armii rosyjskiej, w powstaniu 1863/64 generał, dyktator powstani, aresztowany i stracony. Roman Żuliński (1834-1864) - nauczyciel przedmiotów matematyczno-fizycznych w szkołach warszawskich, w powstaniu 1863/64 organizator poczty powstańczej i jej dyrektor, aresztowany i stracony. Józef Toczyski (1826-1864) - księgowy, spiskowiec, w powstaniu 1863/64 referent, a później dyrektor w Wydziale Skarbu Rządu Narodowego, aresztowany i stracony. Rafał Krajewski (1834-1864) - architekt, w powstaniu 1863/1864 dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych Rządu Narodowego, aresztowany i stracony. Jan Jeziorański (1833-1864) - urzędnikw Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych, członek organizacji narodowej od 1861 r., za dyktatury Traugutta dyrektor Biura Komunikacji, aresztowany i stracony.
MHK-8178/K, Kategoria: Fotografia
 
Zakład kamieniarski Fabiana Hochstima  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fabian Hochstim (1825-1906) prowadził zakład kamieniarski w kilku miejscach na terenie Krakowa, m.in. w kamienicy Bonerowskiej (Rynek Główny 42/ul. św. Jana 1), gdzie mieścił się również zakład fotograficzny Ignacego Kriegera.
MHK-6804/K, Kategoria: Fotografia
 
Klucz symboliczny ofiarowany matce przez Adama Kazimierza Czartoryskiego - reprodukcja fotografii  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja fotografii, którą wykonał N. Okołow.
MHK-3761/K, Kategoria: Fotografia
 
Modlitwa w Ogrojcu - płaskorzeźba  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-7103/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju podmiejskim - mieszkaniec Krowodrzy  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".Krowodrza - dawna wieś podkrakowska, obecnie część Krakowa wchodząca w skład Dzielnicy V Krowodrza.
MHK-6095/K, Kategoria: Fotografia
 
Wisła, Wawel  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6089/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna i chłopiec w strojach ludowych - Krakowiacy z Mogilan  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8213/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu, Kaplica Zygmuntowska - nagrobek Anny Jagiellonki  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy KriegerAnna Jagiellonka (1523-1596) - królowa Polski, żona Stefana Batorego
MHK-6048/K, Kategoria: Fotografia
 
Zamek w Podhorcach - rysunek Jana Matejki  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Jan Matejko (1838-1893) - malarz specjalizujący się w tematyce historycznej i batalistycznej, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.
MHK-1023/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu - płyta nagrobna Fryderyka Jagiellończyka - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja miedziorytu według rysunku Michała Stachowicza, zamieszczonego w dziele "Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia".Fryderyk Jagiellończyk (1468-1503) - syn króla Kazimierza Jagiellończyka, kardynał, prymas Polski, biskup krakowski.
MHK-1879/K, Kategoria: Fotografia
 
Podpis Fryderyka Augusta - Księga Królewska  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fryderyk August I Wettyn (1750-1827) – książę saski z dynastii Wettynów, król Saksonii w latach 18061827 i książę warszawski w latach 18071815, niekoronowany król Polski w latach 18121815.„Quarta pars Metricae incorporatorum Universitati Cracoviensi”, tzw. Księga Królewska zawiera wpisy gości zwiedzających Bibliotekę Kolegium Większego Akademii Krakowskiej, a później Bibliotekę Jagiellońską. Wpisów jest w sumie około 1800 i są to w większości autografy znakomitych osób związanych z polską i europejską kulturą.
MHK-6472/K, Kategoria: Fotografia
 
. Świętosław - obraz  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Świętosław Milczący zwany Błogosławionym (?-1489) - duchowny związany z kościołem Mariackim
MHK-6496/K, Kategoria: Fotografia
 
Kościół Mariacki - płyta nagrobna Piotra Salomona  - Krieger Ignacy (1817-1889) lub Krieger Natan (1844-1903), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Piotr Salomon (zm. 1515) - rajca krakowski, bankier i kupiec
MHK-3536/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Stefana Czarnieckiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Carl Heinrich Steffens.Stefan Czarniecki (ok. 1599-1665) - wojewoda ruski i kijowski, hetman polny koronny, najbardziej znany dzięki oporowi stawianemu najeźdźcom w czasie potopu szwedzkiego.
MHK-7302/K, Kategoria: Fotografia
 
Pl. Dominikański, kościół Św. Trójcy (OO. Dominikanów)  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Nad wejściem do kościoła osłaniający je drewniany daszek, gdyż rozebrano barokową kruchtę zniszczoną podczas pożaru miasta w 1850 r. Nową neogotycką wzniesiono w 1875 r.
MHK-7297/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret generała Henryka Dembińskiego - litografia  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał François Le Villain wg rysunku Józefa Kurowskiego. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830...".Henryk Dembiński (1791-1864) - generał, uczestnik wojen napoleońskich, powstania listopadowego i powstania węgierskiego.
MHK-4279/K, Kategoria: Fotografia
 
Św. Maria Magdalena pokutująca - odlew  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-3785/K, Kategoria: Fotografia
 
Kościół Św. Trójcy (OO. Dominikanów) - wnętrze kaplicy Matki Boskiej Różańcowej  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6159/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Stanisława Trembeckiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja miedziorytu, który wykonał David Weiss.Stanisław Trembecki (ok. 1739-1812) - poeta, tłumacz, sekretarz i szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
MHK-4385/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Jana Zamoyskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja stalorytu, który wykonał Antoni Oleszczyński. Jan Zamoyski (1542-1605) - kanclerz i hetman wielki koronny.
MHK-8275/K, Kategoria: Fotografia
 
Sala Złota w zamku w Podhorcach - rysunek Jana Matejki  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Jan Matejko (1838-1893) - malarz specjalizujący się w tematyce historycznej i batalistycznej, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.
MHK-1024/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu, Kaplica Zygmuntowska - ołtarz srebrny  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-7229/K, Kategoria: Fotografia
 
Teatr Miejski (obecnie Teatr im. J. Słowackiego), pl. Św. Ducha 1  - Krieger Natan (1844-1903), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6350/K, Kategoria: Fotografia
 
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (OO. Kapucynów)  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-7235/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu - pomnik nagrobny Włodzimierza Potockiego  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Włodzimierz Potocki (1788-1812) - hrabia, bohater wojen napoleońskich. Pomnik wykonany przez Bertela Thorvaldsena w latach 1820-1830.
MHK-6283/K, Kategoria: Fotografia
 
Dwaj chłopcy w strojach ludowych - górale ze Szlachtowej koło Szczawnicy  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4475/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Mikołaja Kopernika - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja stalorytu, który wykonał Antoni Oleszczyński.Mikołaj Kopernik (1473-1543) - astronom, twórca naukowej teorii heliocentryzmu, kanonik warmiński, kanclerz kapituły warmińskiej.
MHK-6473/K, Kategoria: Fotografia
 
Odlew średniowiecznej pieczęci klasztoru OO. Cystersów w Mogile  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Pieczęć potwierdzona w użyciu w latach 1375-1391.
MHK-3768/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Tadeusza Kościuszki - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja stalorytu, który wykonał Antoni Oleszczyński wg wzoru Franciszka Zeltnera.Tadeusz Kościuszko (1746-1817) - inżynier wojskowy, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, generał lejtnant wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów, generał major komenderujący w Dywizji Wielkopolskiej w 1792 roku, generał brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, fortyfikator.
MHK-5869/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Benedykta Kołyszki - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał François Le Villain. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830...".Benedykt Denis Kołyszko (1750-1834) – uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, generał Wojska Polskiego, naczelny wódz powstania podolskiego w 1831 r.
MHK-6367/K, Kategoria: Fotografia
 
Nierozpoznany mężczyzna  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6620/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyźni w strojach ludowych - Krakowiacy  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8219/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta i mężczyzna w strojach ludowych - Krakowiacy z Proszowic  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4505/K, Kategoria: Fotografia
 
Kościół i erem OO. Kamedułów na Bielanach - grafika  - Krieger Natan (1844-1903), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-3492/K, Kategoria: Fotografia
 
Nierozpoznana kobieta  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-8194/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Daniela Langermanna - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał François Le Villain.Daniel Gottfried Georg Langermann (w Polsce zwany Jerzy, 1791-1861) – oficer wojsk napoleońskich, generał wojsk polskich i belgijskich, narodowości niemieckiej, powstaniec listopadowy, kawaler orderu Virtuti Militari.
MHK-4357/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu - pomnik nagrobny Jana III Sobieskiego i jego żony  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Jan III Sobieski (1629-1696) - hetman, marszałek, król Polski i wielki książę litewski, Maria Kazimiera d'Arquien (1641-1716) - jego małżonka.Nagrobek zaprojektował Francesco Placidi, wykonany w latach 1753-1760 przy udziale rzeźbiarza Wojciecha Rojowskiego i kamieniarza Mrowińskiego.
MHK-3527/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - góral grający na dudach  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4458/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w biłgorajskim stroju ludowym - z Kocudzy Górnej  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-6635/K, Kategoria: Fotografia
 
Katedra na Wawelu - nagrobek Piotra Boratyńskiego  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Piotr Boratyński (zm. 1558) - kasztelan bełski, sekretarz królewski, poseł. Nagrobek fundacji jego żony Barbary z Dzieduszyckich.
MHK-3975/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - Krakowiak z Korabników  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".Korabniki - dawna podkrakowska wieś, dziś obszar wchodzący w skład Skawiny.
MHK-6833/K, Kategoria: Fotografia
 
Nierozpoznana kobieta  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6619/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta w stroju ludowym - krakowianka z Czernichowa  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8201/K, Kategoria: Fotografia
 
Dziewczyny w stylizowanych strojach ludowych  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".Po prawej Józefa Krieger (1861-1932) - najmłodsza córka Ignacego, która w 1883 r. poślubiła Adolfa Bauma.
MHK-6287/K, Kategoria: Fotografia
 
Chłopak - krakowski śmieciarz  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4590/K, Kategoria: Fotografia
 
Kobieta w stroju ludowym - Krakowianka z Zielonek  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-4737/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Piotra Kochanowskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonał Antoni Giziński.Piotr Kochanowski (1566-1620) - poeta, tłumacz, sekretarz królewski, kawaler maltański, bratanek Jana Kochanowskiego
MHK-8188/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - Krakowiak z Brzezinki  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8214/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - Krakowiak  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-8196/K, Kategoria: Fotografia
 
Protest Uniwersytetu przeciw okupacji szwedzkiej - rysunek Michała Stachowicza  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Projekt dekoracji ściennej w auli Collegium Maius UJ, z cyklu ilustrującego dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekoracja zrealizowana w latach 1820-1821, zniszczona podczas restauracji Collegium w latach 60. XIX w.Michał Stachowicz (1768-1825) - malarz i grafik.
MHK-8124/K, Kategoria: Fotografia
 
Zakład kamieniarski Fabiana Hochstima  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fabian Hochstim (1825-1906) prowadził zakład kamieniarski w kilku miejscach na terenie Krakowa, m.in. w kamienicy Bonerowskiej (Rynek Główny 42/ul. św. Jana 1), gdzie mieścił się również zakład fotograficzny Ignacego Kriegera.
MHK-3671/K, Kategoria: Fotografia
 
Mężczyzna w stroju ludowym - Krakowiak z okolic Pińczowa  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Fotografia z cyklu "Typy ludowe".
MHK-6844/K, Kategoria: Fotografia
 
Pojmanie św. Tomasza z Akwinu przez jego braci - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja grafiki z "Vita divi Thomae Aquinatis", publikacji opracowanej przez Otto van Veena, wydanej w 1610 r. w Antwerpii. Ryciny wykonali flamandzcy artyści: Cornelis Boel, Egbert van Panderen, Willem van Swanenburgh i Cornelis Galle.Tomasz z Akwinu, Akwinata (ok. 1225-1274) - filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła.
MHK-3728/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Józefa Zieńkowicza - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja litografii, którą wykonali François Le Villain i Louis Thomas Bardel. Została zamieszczona w publikacji Józefa Straszewicza "Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830...)".Józef Zieńkowicz (1807-1833) - uczestnik powstania listopadowego na ziemiach zabranych, inicjator powstania w Oszmianie na Wileńszczyźnie wiosną 1831 r., mianowany dowódcą utworzonego przez siebie powstańczego oddziału kawalerii, tzw. „desperatów”, po upadku powstania na emigracji w Paryżu.
MHK-8277/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Stanisława Konarskiego - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Stanisław Konarski (1700-1773) - pijar, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta i dramatopisarz
MHK-8267/K, Kategoria: Fotografia
 
Nierozpoznana kobieta  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger
MHK-6410/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Jana Długosza - grafika  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Reprodukcja drzeworytu wykonanego wg rysunku Jana Matejki, zamieszczonego w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 328 z 06.01.1866.Jan Długosz (1415-1480) - duchowny, kanonik krakowski, historyk, kronikarz, wychowawca synów królewskich.Reprodukcja grafiki wg rysunku Jana Matejki, opublikowanej w "Tygodniku Ilustrowanym" w 1866 r.
MHK-6077/K, Kategoria: Fotografia
 
Portret Antoniny z Michałowskich Ostrowskiej - obraz Franciszka Ksawerego Lampiego  - Krieger Ignacy (1817-1889), Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger , Franciszek Ksawery Lampi (1782-1852) - malarz pochodzenia włoskiego działający na ziemiach polskich
MHK-6155/K, Kategoria: Fotografia

Web Content Viewer Actions

Contact details

 

e-mail: cyfrowythesaurus@mhk.pl

 

Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

 

Visit us

Facebook     Youtube

Web Content Viewer Actions

Web Content Viewer Actions