Portlet informacyjny

Działania
Składniki

Funkcje produktu IBM WebSphere Portal 7.1

Sprawdź nowe funkcje dostępne w tej wersji.

Ułatwienie korzystania z produktu Lotus Web Content Management

Znajdź szybciej treść za pomocą dostosowanych ulubionych list pozycji i położeń

Wyświetl równocześnie elementy ze wszystkich bibliotek

Użyj widoku najnowszych elementów, aby powrócić do ostatnio przetwarzanej treści

Utwórz foldery, aby uporządkować elementy tworzenia treści, prezentacji i komponentów

Ulepszone opcje przeglądania treści

Utwórz wiele wersji roboczych pojedynczego elementu

Utwórz wersję roboczą bez tworzenia przepływu pracy

Zdefiniuj opóźnione rozpoczęcie czynności przepływu pracy na podstawie daty i godziny

Zarządzanie treścią za pomocą projektów

Istnieje możliwość tworzenia i edytowania treści, przypisywania przepływu pracy, wyświetlania podglądu stron i syndykowania zmian w wielu elementach w obrębie projektu. Gdy wszystkie elementy w projekcie są gotowe do opublikowania, możesz opublikować je razem w ramach jednej operacji. Konfiguracja konsoli upraszcza również zarządzanie klastrem.

Prostsza konfiguracja produktu Lotus Web Content Management

Proces konfigurowania środowisk treści WWW jest ulepszany poprzez użycie dostawcy środowiska zasobów serwera IBM WebSphere Application Server. Właściwości systemowe produktu Lotus Web Content Management możesz edytować za pomocą Konsoli administracyjnej serwera WebSphere Application Server, a nie przy użyciu plików właściwości.

Nowa obsługa agregacji po stronie klienta

Połącz widgety iWidget i portlety na tej samej stronie

Połącz razem widgety iWidget i portlety

Prowadź interakcję z portletami i widgetami iWidget oraz zmieniaj strony bez przeładowywania całej strony

Wspólna architektura kompozycji i stron dla produktów WebSphere Portal i IBM Mashup Center

Nowa kompozycja programu budującego strony

Obsługuje statyczne kompozycje HTML, skóry i szablony układu

Utwórz pojedynczą kompozycję, która obsługuje widgety iWidget, a także portlety oraz wyświetlanie po stronie klienta i serwera

Edytuj kompozycje, skóry i szablony układu oraz zarządzaj nimi za pośrednictwem protokołu webDAV

Nowy prosty w obsłudze interfejs tworzenia łączników

Znaczniki treści i jej ocena

W celu poprawienia możliwości pobierania treści i zasobów portalu można tworzyć znaczniki publiczne lub prywatne. Znaczniki umożliwiają przypisanie treści słów kluczowych, które odzwierciedlają pomysły użytkownika związane z treścią. W tym celu jest używany język znany użytkownikowi. Znaczniki prywatne są widoczne tylko dla ich twórcy, więc można używać osobistych słów kluczowych. Aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat treści, można również ocenić treść w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najlepszą ocenę.