Portlet informacyjny

Działania

Tworzenie strony i rozpoczynanie współużytkowania treści

Tworzenie stron i dodawanie do nich aplikacji lub treści jest łatwe.

1

Włącz tryb edycji.


 Zrzut ekranu przedstawiający informacje wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy nad opublikowanym serwisem.

2

Kliknij opcję Tworzenie > Strona. Wybierz szablon podstawowy i nazwij go Moja nowa strona.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje menu Więcej.

3

Kliknij opcję Treść > Treść WWW. Znajdź artykuł i dodaj go do strony.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięty pasek narzędzi serwisu.

4

Zamknij pasek narzędzi serwisu. Teraz strona zawiera gotowy do edycji artykuł.

                Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięty pasek narzędzi serwisu.